8 Platsnamn inom Kalbo bys gränser

Här följer en lista med platsnamn inom Kalbo som har använts och/eller används än idag. Koordinaterna anges i Sweref99 (EPSG:3006)

Anstalten Byggnad. Benämning i dagligt tal för gården Kalboholm. Namnet kommer ifrån att gården under många år var både uppfostringsanstalt för flickor och arbetshem för alkoholister.
Aspebrostaven Gränsmärke. Strax sydväst om Stavlund. Omnämns år 1797. Koord. 6522682, 559033

Bastskogen Skog. Strax väster om Lilla Nylingen. Kallades även Bastkärrsskogen. Koord. 6525227, 562920

Besktorp Torp. Söder om Stora Nylingen Koord. 6522449, 563243

Björnmossen Mosse/kärr. Strax sydöst om Stora Nyligens södra spets. Koord. 6522549, 563986

Blåsmon Skog. Väster om Skogssjön Koord. 6524743, 564955

Borgaremon Skog. Mellan Kalbo by och Stora Nylingen. Koord. 6523665, 562453

Bråten Åkermark. Strax nordväst om Ängsstugan. Koord. 6522975, 560230

Bråtstugtäppan Åkermark. Strax väster om Kalbo by. Koord. 65223169, 560578

Bäckstugan Torp. Numera rivet, endast jordkällaren kvar. Öster om Kalbo by. Koord. 6524263, 561047

Brända mon Skog. Väster om Skogssjön Koord. 6524546, 564362

Brännudden Terräng. Udde i mossen på västra sidan av Västra gölen. Namnet ska ha uppkommit av att en man från Dödbacken sänkte sin hembränningsapparat där. Koord. 6523156, 559562

Djupån Bäck. Rinner in från nordväst i Skogsjön. Koord. 6524765, 565273

Dödbacken Se Stenkullen

Fallet Torp. Öster om Stora Nylingens södra del. Koord. 6523229, 563360

Fornängen Mosse/kärr. (Uttalas ”Fol-ängen”) Öster om Kalbo by. Koord. 6524023, 561907

Frogetorpsgärdet Åkermark. Strax väster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523814, 560480

Fårfallet Åkermark. Strax väster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523615, 560239

Gatledsbergen Se Kyrkfallen

Griskärret Mosse/kärr. Väster om Skogssjön. Koord. 6524014, 564394

Grytmon Skog. Nordöst om Kalbo by. Koord. 6525042, 561722

Gubbefallsskälet Gränsmärke. Omnämns år 1798. Positionen nedan är ungefärlig. Koord. 6522674, 559554

Gubbtäppeskogen Skog, förr även betesmark. Väster om Kalbo by Koord. 6522700, 559335

Gölbäcken Torp. Nordöst om Kalbo by. Borta. Koord. 6525104, 561237

Gölmon Skog. Runt Östra Gölarna. Koord. 6522716, 561790

Gölstaven Gränsmärke. Vid Koluddesjöns södra spets. Senare kallad ”Vargen”. Koord. 6521749, 563806

Humptegarna Åkermark. Strax väster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523975, 560079

Hattkärret kärr/damm. Benämning på det kärr mitt inne i byn, strax öster om landsvägen, vari man senare grävde ut till den nuvarande branddammen

Hemhagen, Lilla Skog, förr även betesmark. Strax öster om Kalbo by. Koord. 6523957, 560653

Hemhagen, Stora Skog, förr även betesmark. Strax öster om Kalbo by. Koord. 6523880, 560850

Hophagen Skog, förr även betesmark. Strax öster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523759, 560719

Humlegårdsfallet, nu mer åkerholme. Troligtvis en av byns humlegårdar förr. Väster om byn på åkrarna utmed vägen in mot Nybygget.

Hålkärrstegarna Åkermark. Strax nordväst om Kalbo by. Koord. 6524400, 559988

Högstafallet Torp. Strax väster om Lilla Nylingen. Borta Koord. 6524552, 562640

Ingeborgs kärr Mosse/kärr. Strax söder om Lilla Svartgölen ut mot vägen till Stora Nylingen. Koord. 6525567, 562394

Intagan Åkermark. Strax öster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523966, 560727

Johannesberg Backstuga. Sydväst om Kalbo by. Revs runt 1890. Kallades även Lilla Skräddarns p.g.a. att den skräddare som bodde här var så liten till växten. Koord. 6522832, 560189

Johannesbergstäppan Skog, förr även äng, betesmark. Väster om Kalbo by Koord. 6522885, 560127

Kains hål ”Kojens hål” Mosse/kärr förr även använd som betesmark. Väster om Stora Nylingen. Kojens hål är det ”riktiga” namnet som, förmodligen av Lantmäteriet, blivit till Kains hål, Koord. 6524137, 562568

Kalvfallet Åkermark. Strax öster om Kalbo by Koord. 6523437, 560772

Karlsborg Torp. Strax väster om Lilla Nylingen. Borta. Koord. 6524468, 562640

Kavelbrokärret Åkermark. Strax öster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6524053, 560704

Kofallet Skog, förr även betesmark. Öster om Kalbo by. Koord. 6523389, 560948

Kolbottentäppan Åkermark. Strax öster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523591, 560807

Koludden Torp. Sydöst om Stora Nylingen Koord. 6521996, 564082

Koluddesjön Sjö. År 1798 och i.a.f. fram tills 1880 kallades även denna sjö för Trampsjön (så som grannsjön till söder heter idag). Koord. 6521912, 563836

Komgölen Sjö. Liten göl som fanns i.a.f år 1798, i södra delen av det som idag kallas Tomas äng. Namnet nämns år 1707 vid rågångsbestämmning av Sundmon, namnet fanns kvar vid en rågångsbestämmning för Bränntorp år 1861, då omnämns Komgölsstav. Namnet lever kvar än i dag. Koord. 6525415, 564865

Kringmossen Se Stora Hällmossen

Kvarnbacken Backe mellan Nylingstorp och torpet Fallet.

Kvarnkärret Skog, mosse/kärr. Öster om Kalbo by. Koord. 6524835, 561997

Kyrkfallen Berg. Bergknalle på västra sidan av landsvägen strax utanför Kalbo i norr. Även kallat Gatledsbergen. Koord. 6524303, 560336

Lasse bäck Bäck. Sydöst om Stora Nylingen Koord. 6522987, 564293

Lilla Skräddarns Se Johannesberg.

Lilla Dalen Torp. Väster om Skogssjön. Borta. Koord. 6524304, 564553

Linden Terräng. Väster om Stora Nylingen. Koord. 6524285, 562187

Lobergen Berg. Strax väster om Stora Nylingen Koord. 6523885, 562732

Lofallet Skog. Strax väster om Stora Nylingen Koord. 6523867, 561699

Lomossen Mosse/kärr. Öster om Kalbo by Koord. 6523743, 562280

Långa Går’n Vägsträcka. Benämning på raksträckan mellan Kalboholm/Anstalten och övriga byn norrut.

Lövhult Torp. Söder om Stora Nylingen. Borta. Koord. 6522713, 563460

Magerås Se Ängstugan.

Marstrandshagen Skog, förr även betesmark. Strax öster om Kalbo by. Koord. 6524152, 560857

Marstrandshagen, Östra Skog, förr även betesmark. Strax öster om Kalbo by. Koord. 6523876, 561257 Marstrandstäpporna Åkermark. Omnämns år 1878.Strax öster om Kalbo by. Koord. 6524012, 561134

Mårdsten Sten. Östra stranden av Stora Nylingen. Koord. 6523896, 563332

Måttgölsmossen Mosse/kärr. Öster om Kalbo by. Koord. 6524621, 562203

Mögsjön Se Skogsjön

Nedre Östra gölarna Se Östra gölarna

Nybygget Torp. Väster om Kalbo by. Koord. 6523200, 559280

Nystugan Torp. Strax öster om Stora Nylingen. Kallades även Talgfallet. Koord. 6523883, 563828

Nylingstorp Torp. I Stora Nylingens södra ände. Koord. 6523023, 563193

Nyllingen. Se Nylingstorp

Nyalundshagen Betemark, odlingsmark. Öster om Kalbo by. Koord. 6523458, 560655

Oxkärret Mosse/kärr. Vid Stora Nylingens nedersta västra vik. Koord. 6523238, 562696

Petersberg Torp. Väster om Stora Nylingen. Borta. Koord. 6523843, 561989

Rågeteskogen Skog. Öster om Kalbo by. Koord. 6524317, 561605

Skogsjön Sjö. Tidigare även kallad Mögsjön. Koord. 6524402, 565604

Skogige Mossen Se Älgmossen

Smedstäppan Åkermark. Strax öster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 65223726, 560555

Skogaholm Torp. Söder om Stora Nylingen. Borta Koord. 6522372, 563756

Skogstorp, Lilla och Stora Torp. Strax söder om Skogsjön. Koord. 6524090, 565543

Skräpfallet Skog, förr även betesmark. Öster om Kalbo by Koord. 6523582, 561145

Skäppan Se Ängssätter

Spångkärrsmossen Mosse/kärr. Strax väster om Skogsjön Koord. 6524370, 565145

Spångstugan Torp. Strax väster om Skogsjön. Borta Koord. 6524518, 564972

Spisbråten Skog, förr även ängs-/betesmark. Strax väster om Stora Nylingens södra del. Koord. 6523470, 562814

Spökebotten Kolbotten. Vid Grytens södra spets. Exakt läge oklart. Namnet ska komma av att det fanns mkt spöken där. Ungefärliga koord. 6525318, 561811

Stabergsmo Skog, gränsröse. Omnämns år 1704 vid rågångsreglering, Strax söder om Hällstugan. Koord. 6523473, 565584

Sirtorpet. Åkermark Idag benämning på åkrar strax öster om byn. Oklart om namnet kommer från något gammalt torp innan husförhörslängderna fanns eller om det är ett annat namn på Bäckstugan som låg strax intill.

Starrbäcken Bäck. Rinner ut från Västra gölen. Koord. 6523310, 559600

Stavlund Torp. Väster om Kalbo by. Borta Koord. 6522767, 559152

Stenfallet Skog, förr även betesmark. Öster om Kalbo by Koord. 6523758, 561152

Stenkullen Torp. Väster om Kalbo by. Kallades även Dödbacken förr. Borta. Koord. 6523398, 559404

Stenvik Torp. Söder om Skogsjön. Borta. Koord. 6524146, 566031

Stora Fallet Skog. Väster om Kalbo by. Koord. 6523247, 560169

Stora Hällmossen Mosse/kärr. År 1798 kallad Kringmossen. Koord. 6522526, 561952

Stora kärret Moss/kärr. Förr även kallad ”Venerna”. Koord. 6521819, 564164

Sumptegarna Åkermark. Strax väster om landsvägen vid Kalbo by. Koord. 6523535, 560217

Sundsdal Torp. Strax öster om Lilla Nylingen. Borta. Koord. 6524626, 563410

Sveden Skog. Enligt nedtecknade folkminnen år 1928 kallades platsen för Talgfallssveden. Koord. 6522028, 563500

Talgfallet Se Nystugan.

Talgfallssveden Se Sveden

Trampsjön Se Koluddesjön

Trasgubbemon Skog. Område sydost om byn runt vägen upp mot Nylingstorp

Trindkärret Mosse/kärr. Väster om Skogssjön. Koord. 6524188, 564870

Trollmossen Mosse/kärr. Koord. 6523478, 561270

Täppslättemon Skog. Sydöst om Kalbo by. Koord. 6523060, 561044

Ugglehultadalen Skog. Sydöst om Kalbo by. Koord. 6522600, 562315

Vackra Mossen Mosse/kärr. År 1798 kallad Österäng. Koord. 6522812, 561055

Vargen Se Gölstaven

Venerna Se Stora kärret

Venudden Berg/kulle. Omnämnt som gränsmärke år 1704 och även in p å slutet av 1800-talet. Namnet kommer av den slåtteräng som kallades ”Hvenerna” som låg strax intill, idag är det ett kärr/mosse som går under namnet Stora kärret. Koord. 6521819, 564164

Vrånggölen Sjö. Öster om Kalbo by. Igenvuxen. Koord. 6524638, 560700

Vändstaven Gränsmärke, Se Venudden.

Västra gölen Sjö. Väster om Kalbo by Koord. 6523179, 559586

Västerskogen Skog. Väster om Kalbo by. Koord. 6523044, 559684

Ålgölsbäcken Bäck. Bäck i norra änden av Lilla Nylingen. Koord. 6525774, 563395

Älgmossen Mosse/kärr. År 1798 kallad Österäng. Koord. 6522187, 562759

Ängstugan Torp. År 1798 kallad Magerås, även år 1928 var det namnet levande i trakten. Koord. 6522859, 560293

Ängtorp Torp. Väster om Skogsjön. Borta. Koord. 6524584, 564934

Ängssätter Torp. Sydväst om Kalbo by. Även kallat Skäppan. Koord. 6522902, 560349

Östantorp Torp. Öster om Lilla Nylingen. Borta. Idag står en sommarstuga på ung. samma plats. Koord. 6525320, 563428

Österäng Se Vackra Mossen

Östra gölarna Sjö. Tidigare kallade ”Övre Östra gölarna och Nedre Östra gölarna. Den sydligaste var den övre och den nordligare den nedre. Koord. 6522793, 561450 och 6523007, 562003

Övre Östra gölarna Se Östra gölarna