Kalbo by genom tiderna

Swärd, Mårten

book-cover

Bokbeskrivning

En bok om den lilla byn Kalbo i norra delen av Östergötlands historia. Det finns tiotusentals små gårdar och byar i vårt land som vid första anblicken ter sig väldigt likartade. Men lyfter man på locket framträder detaljerna och de levnadsöden och händelser som utspelat sig där under tidens gång. Denna bok är ett försök att sammanställa de fragment av information som finns bevarat i olika arkiv, privata dokumentsamlingar och i huvudet på människor i ett försök att göra historien om byn lite mer lättillgänglig.